Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XXII: “Sinema ve Kadın”

Konferans programına ve kitapçığa erişmek için tıklayınız.

11-13 Mayıs, 2023
Cibali Kampüsü Sinema A Salonu
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı pandemi sonrası ilk defa yüz yüze gerçekleşecek! Fiziksel olarak tekrar bir araya gelmenin verdiği heyecanla toplumsal cinsiyet ve sinema çalışmaları kesişiminde Türkiye sineması tarihi yazımını, eleştiri kültürünü, dönemleri, yıldızları, kadınların çektiği filmleri, kadınları konu eden filmleri, üretim kanallarını, iş gücünü, geçmişi ve bugünü belki de ilk defa detaylıca kadın sesiyle dillendireceğimiz, didik didik edeceğimiz ve yeniden keşfedeceğimiz coşku dolu bir konferans hayal ediyoruz.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası bağlamda sinema yapan kadınların da çabasıyla toplumsal cinsiyet açısından sektörün yapısının değerlendirildiğini, temsil, iş gücü, ödül ve destek konularındaki dengesizliklerin, çeşitsizliklerin ve ihlallerin dile getirildiğini akademi destekli raporlardan, haberlerden ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Yetmişlerde feminist film kuramı ve eleştirisinin de yükselişiyle akademik yazın ile görsel-işitsel üretim arasındaki güçlenen bağlara benzer bir şekilde queer film kuramı sonrası yeni feminizmlerin de etkisiyle sinemacı kadınların ve sinema araştırmacılarının bir arada ses çıkardıklarını gözlemliyoruz.

Bu hareketlenme Türkiye sineması özelinde yeni çalışmalar yapılmasının gerekliliğine, ve hakkında konuşulmamış, yazılmamış (ya da eksik veya tek boyutlu, belirli bir çerçevede çalışılagelmiş) eserlere, kişilere, karakterlere, mesleklere, dönemlere de işaret ediyor ve sorular sorduruyor: Sinema tarihine feminist bir bakış açısıyla yeniden baksak ne görürüz? Kadınları merkezine alan bir sinema tarihi nasıl yazılabilir? Türkiye’de kadın sinemasını nasıl tarif ederiz? Feminist yaklaşımlar film dilini dönüştürebilir mi? Kadınların hikâyelerini kim anlatıyor; kadınlığı sinema nasıl tanımlıyor? Filmler kimler için yapılır; filmleri kimler seyreder? Geçmiş dönemler ile şimdiki zaman arasında ne gibi bağlar veya kırılmalar var? Festival gösterimleri, ödülleri ile fon ve destek mekanizmaları toplumsal cinsiyete göre nasıl işliyor?

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’na bu sene “Sinema ve Kadın” başlığı altında ve aşağıdaki temalar etrafında (ama bunlarla sınırlı kalmayarak) bildiri, panel veya video-denemeler ile katılımınızı bekliyoruz:

 1. Feminist ve queer sinema tarihi yazımı
 2. İş gücü, üretim, seyir deneyimleri
 3. Erken sinemada kadın figürler
 4. Yıldız oyuncular
 5. Türler, izleyicilik, authorship
 6. Toplumsal cinsiyet, cinsellik, cinsiyetçilik
 7. Stereotipler, çeşitlilik, ayrımcılık
 8. LGBT+ ve queer temsiller
 9. Yeşilçam’ın kadınları
 10. Belgesel, kısa film, deneysel sinema
 11. Arşivler, Türkiye sineması alanyazını, sinema dergileri
 12. Aktivizm ve dayanışma ağları
 13. Gençlik, yaşlılık, yaşçılık
 14. Sansür ve denetim mekanizmaları
 15. Türkiye’de akademik sinema eğitimi ve toplumsal cinsiyet

Başvuru ve Değerlendirme:

Bildiri özetleri (350 kelime) başvuru sahibinin özgeçmişi (150 kelime) ve en fazla 3 kaynağı içeren bibliyografya ile birlikte gönderilmelidir.

En fazla dört katılımcıyı içerecek olan panel başvuruları paneli organize eden kişi tarafından yapılabilir. Önerinin başına bir panel özeti (150 kelime) ve ardına sunulması planlanan her bildiri için birer özet (350 kelime) ve panelist özgeçmişi (150 kelime) ve en fazla 3 kaynağı içeren bibliyografya eklenmelidir. Lütfen başvuruyu yaparken tüm panelistleri e-posta mesajına ekleyiniz.

Video-deneme ile başvuru için en fazla 10 dakika uzunluktaki eserlerin tamamlanmış hali Vimeo veya YouTube’a yüklenmeli ve bağlantı adresi ile en fazla 350 kelimelik destekleyici metin gönderilmelidir.

Başvurular e-posta ile şu adrese yollanmalıdır: [email protected]

Kabul edilen başvurular program kurulu tarafından gizli hakem değerlendirmesi (blind review) sonucunda 2023 yılının Mart ayı içerisinde duyurulacaktır.

Son başvuru tarihi: 26 Şubat 2023

Program Kurulu:

Ayça Çiftçi (Bilgi Üniversitesi)

Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)

Elif Akçalı (Kadir Has Üniversitesi)

Esin Paça Cengiz (Kadir Has Üniversitesi)

İrem İnceoğlu (Kadir Has Üniversitesi)

Özlem Güçlü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi:

Elif Akçalı

Ruken Doğu Erdede

Gülçin Çaktuğ Kurt

Kadir Has Üniversitesi’nde yürütülmekte olan Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İş Gücünün Güncel (2017-2021) Görüntüsü başlıklı TÜBİTAK projesinin ara sonuçları TFAYY XXII konferansı içinde düzenlenecek bir çalıştayda paylaşılacaktır. Buna dair ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.