KHAS EĞİTİM MODELİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜMÜZDE!

1. yarıyılda Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz

2. yarıyıldan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz

ÖĞRENCİ FİLMLERİ

4780
ÖĞRENCİ
16033
MEZUN
110
ERASMUS ANLAŞMASI
9
FARKLI BURS