Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz, özgürce ve yaratıcı düşünen yeni nesil sinema ve yayıncılık uzmanlarını yetiştirmeyi hedefler.

Öğrenciler 1. sınıfta Çekirdek Program kapsamında evrensel değerler ve çağdaş yetkinliklerin kazandırıldığı yoğun bir eğitimden geçer. 2. yıldan itibaren Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli kapsamında sektörden uzmanların katılımıyla güncel konularda projeler üretir. Bölüm, kuramsal ve pratik eğitimi bir potada eritirken öğrenciler “görme” ve “gösterme”nin sadece kuram ve yöntemlerini öğrenmekle kalmaz, sinema ile yayıncılığın gerektirdiği bütün süreçlerin yönetimine dair yetiler edinir.

Mezunlarımız, televizyon kanallarında, uzun metraj filmlerde, reklam yapım şirketlerinde, dijital içerik üretiminde yönetmen, senaryo yazarı, prodüksiyon veya post-prodüksiyon ekiplerinin birer parçası olarak çalışabilirler; televizyon ve radyo kanallarında, gazete ve çevrimiçi yayıncılık yapan kurumlarda editör, tasarımcı, yapımcı ve muhabir olabilirler.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

RTS Stüdyo

Gelişen teknolojiye entegre ekipmanlarıyla, öğrencilere derslerinde ve kişisel projelerinde teknik malzeme ve çekim mekanı olarak destek sağlar. Birinci sınıftan itibaren verilen uygulamalı dersler, mezun olana kadar ışık bilgisi, çekim teknikleri, ses tasarımı, fotoğraf atölyeleri, greenbox (yeşil perde) kullanımı, senaryo yazım teknikleri gibi konuları kapsar.

Kurgu Stüdyosu

Stüdyoya bağlı kurgu odasında öğrencilerin projelerini tamamlayabileceği yeni nesil Apple iMac bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler projelerini her yıl düzenli olarak güncellenen bilgisayarlar ile yaratır.

KHAS Radyo

Yeni kurulan radyo stüdyosunda öğrenciler aktif olarak üniversite bünyesinde radyo yayını yapmaktadır.