Dr. Öğr. Üyesi İrem İnceoğlu’na TÜBİTAK 3005 Kapsamında Proje Desteği

15 Nisan 2024

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi İrem İnceoğlu’nun “Türkiye’de Dijital Platform Yapımlarının İzleyicisi Kimdir, Ne izler, Nasıl izler?” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu proje, günümüz seyircisinin dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte değişen kullanım alışkanlıkları, deneyimleri ile alımlama biçimlerine odaklanır ve seyircilerin dijital platformlarla ve bu platformlar bünyesinde üretilen içerikle ilişkilenme biçimlerini inceler. Bu araştırma kapsamında son beş senede Türkiye’de hızla yaygınlaşan ve sayısı artan üyelik temelli dijital platformların seyirciyle etkileşimleri, üretilen orijinal yerli yapımların seyirci tarafından alımlanması ve seyircinin bu metinlerle kurduğu ilişki analiz edilecektir. Bu sayede bu çalışma dijital platformların sunduğu metinlerin izleyici araştırmaları kapsamında yeni izleme ve etkileşim biçimleri bakımından kavramsallaştırılmasını hedefler.

Projede Dr. Öğr. Üyesi Özen Baş Araştırmacı olarak, Doç. Dr. Melis Behlil ise Danışman olarak yer almaktadır.

İrem Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.